nguyen thanh bang1.pho hieu truong

Thời khoá biểu số 1 học kỳ II

TKB HKII ( Từ 16.1.2017) PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN THỜI KHÓA BIỂU SỐ 01 – HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS THIÊN CẦM Năm học  2016 – 2017 Áp dụng…
Hiệu trưởng Hà Huy Trinh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1 Họ và tên: Hà Huy Trinh Sinh ngày: 15/10/1979 Chức vụ: Hiệu trưởng Số điện thoại: 0979136383 Email: hahuytrinhthcs@gmail.com   2 Họ và tên: Nguyễn Thanh…