Hiệu trưởng Hà Huy Trinh

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1 Họ và tên: Hà Huy Trinh Sinh ngày: 15/10/1979 Chức vụ: Hiệu trưởng Số điện thoại: 0979136383 Email: hahuytrinhthcs@gmail.com   2 Họ và tên: Nguyễn Thanh…

BAN GIÁM HIỆU THCS TT THIÊN CẦM

Thứ tự Họ và tên Hình đại diện 1 Hà Huy Trinh Sinh ngày: 15/10/1979 Chức vụ: Hiệu trưởng Điện thoại: 0979136383 Nơi cu trú: TDP 11, TT Cẩm Xuyên, HT Email: hahuytrinhthcs@gmail.com