Monday, 16/12/2019 - 01:47|
THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

CƠ CẤU TỔ CHỨC

1 Họ và tên: Hà Huy Trinh Sinh ngày: 15/10/1979 Chức vụ: Hiệu trưởng Số điện thoại: 0979136383 Email: hahuytrinhthcs@gmail.com   2 Họ và tên: Nguyễn Thanh…

1 Họ và tên: Hà Huy Trinh
Sinh ngày: 15/10/1979
Chức vụ: Hiệu trưởng
Số điện thoại: 0979136383
Email: hahuytrinhthcs@gmail.com
 
2 Họ và tên: Nguyễn Thanh Bằng
Sinh ngày: 23/08/1972
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Số điện thoại: 0986608536
Email: thanhbang72@gmail.com
 nguyen thanh bang1.pho hieu truong
3 Họ và tên: Hà Huy Quyết
Sinh ngày: 03/03/1978
Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn
Số điện thoại: 0985382348
Email: huyquyet08@gmail.com
 ha huy quyet.gv
4 Họ và tên: Chu Minh Tiến
Sinh ngày: 05/08/1980
Chức vụ: Giáo viên
Số điện thoại: 0982728728
Email: chutien289@gmail.com
 IMG_8729 (5)
5 Họ và tên: Chu Thị Thúy Hằng
Sinh ngày: 02/10/1979
Chức vụ: Giáo viên
Số điện thoại: 0917880869
Email: chuthuyhang7079@gmail.com
 chu hang
6 Họ và tên: Hồ Quyết Thắng
Sinh ngày: 20/04/1974
Chức vụ: Giáo viên
Số điện thoại: 0947566678
Email: quyetthanghcstccx@gmail.com
 
7 Họ và tên: Hoàng Kim Hưng
Sinh ngày: 19/05/1957 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 01683570689 Email:
 
8 Họ và tên: Hoàng Thị Sinh Sinh ngày: 12/05/1964 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0975919334Email:  IMG_8728 (3)
9 Họ và tên: Nguyễn Đình Lương Sinh ngày: 19/03/1977 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0989801830 Email: nguyendinhluong1977@gmail.com  nguyen dinh luong.gv
10  Họ và tên: Lê Thị Thúy Sinh ngày: 12/04/1987 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 01683291575 Email: leduanthuy87@gmail.com  le thi thuy1.gv (2)
11 Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt Sinh ngày: 05/05/1976 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0988357798 Email: minhnguyet19756@gmail.com  
12 Họ và tên: Võ Anh Diệp Sinh ngày: 02/09/1980 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 01654081066 Email: anhdiep79.thiencam@gmail.com  vo anh diep.gv
13 Họ và tên: Trần Văn Báu Sinh ngày: 20/10/1978 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 01645657519 Email: tranbauch@gmail.com  Trần Văn Báu
14 Họ và tên: Trần Thị Thanh Hoài Sinh ngày: 01/01/1979 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0972927748 Email: thanhhoaicx1979@gmail.com  
15 Họ và tên: Trần Thị Điểm Sinh ngày: 03/03/1982 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0968089446 Email: diemquynhchi@gmail.com  image
16 Họ và tên: Trần Thị Ánh Hồng Sinh ngày: 25/10/1976 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 01657640216 Email: trananhhong251076@gmail.com  
17 Họ và tên: Phạm Thị Thanh Tâm Sinh ngày: 22/06/1978 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0979018643 Email: thanhtamthcs@gmail.com  pham thi thanh tam.gv
18 Họ và tên: Phạm Thị Mai Sương Sinh ngày: 16/04/1987 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0963863386 Email: maisuong294@gmail.com  pham thi mai suong.gv
19 Họ và tên: Nguyễn Xuân Kiên Sinh ngày: 12/11/1979 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 01662959693 Email: xuankien9693@gmail.com  nguyen xuan kien.gv
20 Họ và tên: Nguyễn Vũ Quang Sinh ngày: 19/04/1976 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0989917778 Email: quang19041976@gmail.com  quang
21 Họ và tên: Nguyễn Tống Linh Sinh ngày: 22/10/1978 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0985902234 Email: tonglinh78@gmail.com  nguyen tong linh
22 Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Sinh ngày: 14/04/1986 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 917948568 Email: nguyenyentv166@gmail.com  ảnh yến (3)
23 Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy Sinh ngày: 10/11/1979 Chức vụ: Thiết bị -Thư viện Số điện thoại: 0973837907 Email: nguyenthuytv79@gmail.com  IMG_8726 (4)
24 Họ và tên: Lê Thị Bình Sinh ngày: 02/04/1975 Chức vụ: Giáo viên Số điện thoại: 0915653706 Email: lebinhtc75@gmail.com  le thi binh.giao vien
Nguồn: thcsttthiencam.camxuyen.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 16
Tháng 12 : 205
Năm 2019 : 6.518